MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION, PUNE

D.El.Ed. Examination Portal


सन २०१८ - २०१९ मध्ये प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यंकरिता दि. २३/०९/२०२२ ते २९/०९/२०२२ या तारखेपर्यंत नियमित शुल्कासह ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सन २०१९-२०२० व त्यापुढील प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांचे विलंब शुल्कासहचे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी लिंक दि. ३०/०९/२०२२ ते ०१/१०/२०२२ पर्यंत सुरु राहील याची नोंद घ्यावी.
Contact: 020-26123066/67 ( 11 am to 5 pm), Email: deledexam@gmail.com

COLLEGE LOGIN

Use google chrome browser

DIET LOGIN
D.El.Ed.-50 (First Year) साठी इथे क्लिक करावे

Use google chrome browser