MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION, PUNE

D.El.Ed. Examination Portal


डी.एल.एड. परीक्षा जानेवारी २०२१ चे प्रवेशपत्र व स्वयंघोषणापत्र कॉलेज लॉगिनमध्ये दिनांक ११/०१/२०२१ पासून टाकण्यात आलेले आहेत.
Contact: 020-26123066/67 ( 11 am to 5 pm), Email: deledexam@gmail.com

COLLEGE LOGIN
D.El.Ed.-50 (First & Second Year) साठी इथे क्लिक करावे

Use google chrome browser

DIET LOGIN

Use google chrome browser

For Technical Support and any difficulty during registration email the problem on deledexam@gmail.com