MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION, PUNE

D.El.Ed. Examination Portal


डी. एल. एड. परीक्षा जून २०२० साठी DIET यांनी त्यांच्या अधिनिस्त असणाऱ्या कॉलेजची डी.एल.एड. ५० व्हेरिफाय करून परीक्षा परिषदेकडे सबमिट करण्याची लिंक २६/०८/२०२० ते ०3/०९/२०२० पर्यंत चालू राहील.
Contact: 020-26123066/67 ( 11 am to 5 pm), Email: deledexam@gmail.com

COLLEGE LOGIN
D.El.Ed.-50 (First & Second Year) साठी इथे क्लिक करावे

Use google chrome browser

DIET LOGIN
D.El.Ed.-50 (First & Second Year) साठी इथे क्लिक करावे

Use google chrome browserFor Technical Support and any difficulty during registration email the problem on deledexam@gmail.com