MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION, PUNE

D.T.Ed. and D.El.Ed. Examination Portal


D.T.Ed. and D.El.Ed कॉलेज रजिस्ट्रेशन ची लिंक दि. १५/०३/२०१९ पर्यंत चालू करण्यात आली आहे. ज्या कॉलेजचे रजिस्ट्रेशन राहिले असतील त्यांनी दि. १५/०३/२०१९ पर्यंत रजिस्ट्रेशन करावे. या नंतर कोणतीही मुदत वाढ दिली जाणार नाही.
Contact: 020-26123066/67 ( 11 am to 5 pm), Email: deledexam@gmail.com

INSTITUTE LOGIN
D.T.Ed. & D.El.Ed.-50 (First & Second Year) साठी इथे क्लिक करावे

Use google chrome browser

DIECPD LOGIN
D.T.Ed. & D.El.Ed.-50 (First & Second Year) साठी इथे क्लिक करावे

Use google chrome browser
For Technical Support and any difficulty during registration email the problem on deledexam@gmail.com