MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION

D.T.Ed And D.El.Ed Exam Portal


विद्या प्राधिकरण पुणे यांच्याकडून प्रवेश निश्चिती करून घेऊन परीक्षा परिषदेस तसे कडवण्याच्या अटीवर परीक्षा फॉर्म भरून घेण्यास परवानगी देण्यात येत आहे
Contact: 020-26123066/67 ( 11 am to 5 pm), Email: deledexam@gmail.com

INSTITUTE LOGIN
DTED-50 साठी इथे क्लिक करावे

Use google chrome

DIECPD LOGIN
DTED-50 साठी इथे क्लिक करावे

Use google chromeFor Technical Support and any difficulty during registration email the problem on deledexam@gmail.com